Exper, Windows 8'i önerir. 

Windows 8.1 ve donanım desteği ile ilgili genel bilgilere yandaki linklerden erişebilirsiniz.